Skip to content

Zakaj ta spletna stran?

1.08.2014

Latinski pregovor pravi: Habent sua fata libelli – Knjige imajo svojo usodo. Povedano velja tudi za knjigo “Babno Polje in njegovi ljudje v metežu druge svetovne vojne”, ki je izšla junija 2014.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV ponedeljek, 9. junija,  pet dni pred predstavitvijo knjige, sva se z gospo Jožico Mlinar, vodjo Javnega sklada za kulturne dejavnosti – območna izpostava Cerknica, mudili v Babnem Polju. V tej, na skrajnem jugovzhodnem robu Notranjskega ležeči vasi na meji s Hrvaško, naj bi bila predstavitev ravnokar natisnjene knjige. Zato se je bilo potrebno dogovoriti za primerni prostor z domačinom Jožefom Troho – Petraševim. Naj tudi na tem mestu poudarim, da sem bila resnično presenečena, ko je gospod Troha samoumevno zagotovil Mlinarjevi, da daje v ta namen brezplačno na voljo njegovo stavbo »Pri Kovaču«.

Med prijetnim pogovorom o knjigi je mimogrede omenil, da se tudi on še vedno spominja, kaj mu je pripovedoval njegov oče, ki je kot babnopoljski partizan doživljal krutost druge svetovne vojne. Verjetno ga ni raziskovalca, ki bi mu nekako ne postalo žal ob misli, da je knjiga že natisnjena in da tega ali onega naknadno pridobljenega podatka ne more več vključiti. Toda, pestovanje »obžalovanja, da bo v knjigi manjkal eden od pomembnih podatkov«, ne spada v nabor mojih značajskih lastnosti. Zato sem  malce neprijetno dejstvo odrinila tako, da sva se z gospodom Jožefom dogovorila za razgovor. In tudi, da bom njegovo pripoved zapisala, češ naj bo shranjena vsaj v »Arhivu«.
več..